Varėnos švietimo centras logotipas

Varėnos švietimo centras

Kvalifikacijos tobulinimas, specialiosios, socialinės pedagoginės ir psichologinės pagalbos organizavimas, profesinis orientavimas ir kt.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Mokymo paslaugos

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Varėnos švietimo centras vykdo įvairias mokymo (-si) programas plačiai klausytojų auditorijai: įstaigų vadovams, pedagogams, valstybės tarnautojams, kultūros ir sporto darbuotojams, verslininkams ir visiems besimokantiems suaugusiems rajono gyventojams. Organizuojamos Trečiojo amžiaus universiteto veiklos. Centras siūlo skirtingos tematikos kvalifikacijos tobulinimo programų, kurios rengiamos, atsižvelgiant į klientų poreikius. Klausytojai gali lankyti vadybos, pedagogikos, specialiosios pedagogikos ir psichologijos, dokumentų vadybos, kompiuterinio raštingumo, užsienio kalbų, verslo organizavimo ir kitų aktualių tematikų mokymus. Centre teikiamos švietimo pagalbos specialistų (specialusis pedagogas, logopedas, psichologas, socialinis pedagogas) paslaugos. Specialistai teikia psichologinę, socialinę pedagoginę, švietimo informacinę pagalbą vaikams, taip pat informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą tėvams (globėjams, rūpintojams) bei mokykloms, jų pedagoginiams darbuotojams.

Kontaktiniai asmenys

Raimondas Žilinskas

Direktorius

Pranešti apie netikslumus