Viešoji įstaiga Biržų rajono socialinių paslaugų centras logotipas

Viešoji įstaiga Biržų rajono socialinių paslaugų centras

Teikiame nestacionarias socialines paslaugas asmens namuose.

Įmonės teikiamos paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Teikiame dienos socialinę globą institucijoje, dienos socialinę globą asmens namuose, pagalbos į namus paslaugas, išduodame technines pagalbos priemones asmenims su negalia ir pensinio amžiaus asmenims, Globos centro paslaugas, Savarankiško gyvenimo namų, transporto paslaugas.

Kontaktiniai asmenys

Jolanta Jasinskytė

Direktorė

Pranešti apie netikslumus