Viešoji įstaiga Kauno kurčiųjų reabilitacijos centras logotipas

Viešoji įstaiga Kauno kurčiųjų reabilitacijos centras

Kauno kurčiųjų reabilitacijos centras - tai nevyriausybinė organizacija teikianti paslaugas žmonėms, turintiems klausos negalią ir jų šeimos nariams.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Išsamus įmonės aprašymas

Žmonės su klausos negalia yra kalbinės mažumos dalis, patirianti didelę socialinę, informacinę ir kultūrinę atskirtį. Klausos negalia – specifinė negalia, dėl kalbos barjero ją turintys asmenys negali laisvai komunikuoti su aplinkiniu pasauliu, todėl Kauno kurčiųjų reabilitacijos centras (KKRC) siekia atliepti pagrindinius klausos negalią turinčių žmonių poreikius: teikti paslaugas gestų kalba, organizuoti laisvalaikio užimtumą, organizuoti mokymus kaip orientuotis informacinėje aplinkoje bei naudotis techninės pagalbos priemonėmis, lavinti saviraišką, padėti savarankiškai spręsti dėl negalios kylančias problemas, tenkinti bendravimo poreikį užsiėmimų metu bei savipagalbos grupėse. Organizuojama paskaitos aktualiomis temomis, susitikimai su psichologais. Teikiama individuali pagalba įvairiose įstaigose, kurtiesiems padedama spręsti buityje kylančias problemas, užtikrinamas informacijos prieinamumas, padedama susitvarkyti reikalingus dokumentus, pagalba įsidarbinant. Kadangi viešieji edukaciniai ir kultūriniai renginiai vis dar nėra pritaikyti klausos negalią turintiems žmonėms, įstaigoje aktyviai vykdoma kultūrinė veikla, kuri suteikia galimybes kurtiesiems įsitraukti į kūrybinius ir meno procesus, gerina kultūrinę integraciją. Organizuojami renginiai pritaikyti kurtiesiems ir neprigirdintiesiems, o norintiems suteiksima galimybė patiems dalyvauti kultūrinės veiklos, pantomimos ir judesio ar moterų šokių būreliuose.

Kontaktiniai asmenys

Jūratė Pugačiauskienė

Direktorė

Pranešti apie netikslumus