Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos socialinės paramos centras logotipas

Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos socialinės paramos centras

Teikiamos paslaugos:ilgalaikė ir trumpalaikė globa suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims senelių globos namuose; pagalba į namus

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Maitinimas

Medicininė pagalba

Apgyvendinimas

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Seniems ir neįgaliems asmenims - stacionarios paslaugos senelių globos namuose, klientų namuose, dienos užimtumo padalinyje. Šeimoms - paslaugos namuose, maitinimo organizavimas, bendrosios ir specialiosios paslaugos pagal poreikį. Asmenims patyrusiems smurtą sudaroma galimybė apsigyventi krizių centre. Teikiame specialaus transporto paslaugą.

Kontaktiniai asmenys

Pranešti apie netikslumus