Viešoji įstaiga LASS pietvakarių centras, LASS Kaišiadorių rajono filialas logotipas

Viešoji įstaiga LASS pietvakarių centras, LASS Kaišiadorių rajono filialas

VšĮ LASS pietvakarių centro LASS Kaišiadorių rajono filialas teikia socialines ir sociokultūrines paslaugas regėjimo negalią turintiems asmenims.

Įmonės teikiamos paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Išsamus įmonės aprašymas

LASS Kaišiadorių rajono filialas teikia paslaugas rajone gyvenantiems regėjimo negalią turintiems asmenis bei jų šeimos nariams. Organizacija vienija 63 LASS narius, turinčių regėjimo negalią. Jei turite regėjimo problemų filialo darbuotojai, padedant savanoriams, suteiks: skaitovo paslaugas; palydovo paslaugas; informavimo ir konsultavimo paslaugas; aprūpins įgarsintomis knygomis; tarpininkaus įsigyjant techninės pagalbos priemones ir apmokys jomis naudotis. Filialo darbuotojai suteiks: tarpininkavimo paslaugas; atstovavimo paslaugas; transporto organizavimo paslaugas; rekomendacijas dėl socialinės reabilitacijos; socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių mokymus. Jūsų užimtumui LASS Kaišiadorių rajono filiale organizuojami kultūriniai renginiai, popietės, susitikimai regėjimo negalią turintiems asmenims ir jų šeimos nariams; Aklieji ir silpnaregiai bei jų šeimos nariai gali dalyvauti filiale veikiančio ansamblio „Volungėlė“ (vadovė Regina Griesiuvienė) veikloje; Veikia „Knygos mylėtojų“ klubas, kuriame renkasi įgarsintų knygų skaitytojai; Kūrybiškumą ir saviraišką ugdome rankdarbių būrelyje; Mėgstantiems keliauti siūlomos išvykos po pažintines Lietuvos vietas.

Kontaktiniai asmenys

Aušra Gresienė

Socialinis darbuotojas

Pranešti apie netikslumus