Viešoji įstaiga LASS šiaurės rytų centras logotipas

Viešoji įstaiga LASS šiaurės rytų centras

Įstaiga teikia įvairias paslaugas asmenims turintiems regėjimo negalią, kuruoja padalinius Lietuvos šiaurės ir rytų regionuose.

Įmonės teikiamos paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Išsamus įmonės aprašymas

Centras savo veiklos teritorijoje organizuoja aklųjų ir silpnaregių veiklą, rūpinasi, kad Įstaigos veiklos teritorijoje gyvenantiems akliesiems ir silpnaregiams būtų teikiamos tinkamos socialinės, medicininės ir kultūrinės paslaugos, organizuojama jų reabilitacija, švietimas, profesinis ir laisvalaikio užimtumas, aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis, pagal jų poreikius pritaikoma fizinė ir informacinė aplinka, mažinama jų atskirtis, saugomos jų teisės ir lygios galimybės, garantuojama įtrauktis į visuomenę ir tinkama gyvenimo kokybė.

Kontaktiniai asmenys

Aloyzas Vilimas

Direktorius

Pranešti apie netikslumus