Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra logotipas

Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra

NRDA aktyviai dirba su socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis, konsultuoja verslo klausimais, rengia ir įgyvendina projektus.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, ieškantiems prieglobsčio (prašytojams), kitiems trečiųjų šalių piliečiams

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

VšĮ Nacionalinė regionų plėtros agentūra – viešoji įstaiga, kurioje nuolat vyksta kūrybinis darbas, idėjų generavimas bei naujų partnerių paieška. Įstaiga veikia nuo 1999 metų ir turi didelę patirtį regionų plėtros politikos formavime, taikant įvairias intervencines priemones. Priimdama iššūkius, Agentūra organizuoja, veda inovatyvius mokymus verslo atstovams, vykdo vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas, ugdo karjeros kompetencijas, prisideda prie įvairių socialinių akcijų. Konsultuojant apie fondų, programų bei kitų finansinių mechanizmų teikiamą paramą bei galimybes, užtikrina nuolat besimokančios ir tobulėjančios organizacijos poziciją, todėl savo klientams visada pateikia naujausias projektų rengimo žinias ir siūlo sprendimus, paremtus patirtimi. Agentūra pasižymi glaudžia partneryste ir su Lietuvos, ir su užsienio įstaigomis, organizacijomis, skatinančiomis žmonių integraciją į visuomenę (žmonių su negalia, kitataučių, pabėgėlių ir pan), taip pat jaunimo ar vyresnio amžiaus žmonių integraciją į darbo rinką.

Kontaktiniai asmenys

Aida Adeikienė

Direktorė

Sigita Užmiškienė

Administratorė, Psichologė

Pranešti apie netikslumus