Viešoji įstaiga "Senamiesčio vaikų dienos centras" logotipas

Viešoji įstaiga "Senamiesčio vaikų dienos centras"

Centras teikia vaikų dienos socialinės priežiūros, psichosocialinės ir socialinės priežiūros paslaugas Kauno mieste gyvenančioms šeimoms su vaikais.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Teisinė pagalba

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Viešoji įstaiga “Senamiesčio vaikų dienos centras” – nevyriausybinė organizacija, įkurta 2000 m., vienas pirmųjų vaikų dienos centrų Lietuvoje. Mūsų centro tikslas – ugdant krikščioniškas vertybes organizuoti turiningą vaikų laisvalaikį bei įgalinti šeimas savarankiškai spręsti iškilusias problemas. Mūsų misija – telkiant bendruomenę ir profesionalius darbuotojus tenkinti vaiko ir šeimos esminius poreikius. Mūsų vizija: saugi ir priimanti aplinka – puoselėjanti ir darni šeima. Centras teikia vaikų dienos socialinės priežiūros, psichosocialinės ir socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir/ar atkūrimo paslaugas Kauno mieste gyvenančioms šeimoms su vaikais. Savo veikloje vadovaujamės krikščioniškomis vertybėmis (žmogaus teisės, Bendrasis Gėris, solidarumas, subsidiarumas, teisingumas ir gailestingoji meilė artimo atžvilgiu, atsakomybė ir uolus darbo pasiskirstymas). Dienos centre dirba profesionali specialistų komanda, teikianti paslaugas vaikams ir jų tėveliams/globėjams. Centre teikiamos šios paslaugos, socialinio darbuotojo konsultacijos vaikams ir jų šeimoms, taip pat yra galimybė organizuoti mediacijas šeimoms, esant galimybėms organizuojame vaikų stovyklas ir įvairias išvykas į renginius.

Kontaktiniai asmenys

Aušra Žukauskaitė

Direktorė

Greta Čėsnė

Socialinė darbuotoja

Pranešti apie netikslumus