Užimtumo tarnyba, partneris

Vilkaviškio krašto neįgaliųjų draugija

NVO Asocijacija, priklausom LND, nepelno siekianti organizacija. Teikiam Vilkaviškio r., neįgaliesiems socialinias paslaugas

Įmonės teikiamos paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Esam Asocijacija NVO, dirbam pagal Vilkaviškio krašto ND Įstatus. Ne pelno siekianti organizacija, dirbam visuomeniniais pagrindais ( savanoriškai) teikiam projektus, esam socialinių reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikėjai ir vykdytojai.

Kontaktiniai asmenys

Valė Masiliūnienė

Pirmininkė

Pranešti apie netikslumus