Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupė logotipas

Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupė

Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės misija (paskirtis): Išsiaiškinti padėtį kaime ir nustatyti realias gyventojų reikmes.

Įmonės teikiamos paslaugos

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis

Asmenims, ieškantiems prieglobsčio (prašytojams), kitiems trečiųjų šalių piliečiams

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Asmenims, grįžusiems iš užsienio (emigrantams)

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės misija (paskirtis): Išsiaiškinti padėtį kaime ir nustatyti realias gyventojų reikmes; Numatyti kaimo plėtros gaires; Parengti Vilkaviškio krašto kaimiškosios teritorijos plėtros strategiją; Organizuoti strategijos įgyvendinimą; Inicijuoti gyvenimo kokybės gerinimo projektus bendruomenėse; Telkti lėšas įvairių idėjų ir projektų įgyvendinimui; Aktyvinti jaunimo užimtumo iniciatyvas, siekti turiningo ir prasmingo jaunimo užimtumo; Skatinti ir aktyvinti kaimo bendruomenės kultūrinį gyvenimą bei padėti vystyti infrastruktūrą; Subūrus bendrai veiklai NVO, verslą, vyriausybines organizacijas aktyvinti ūkinę, kultūrinę ir socialinę veiklas, ekonominę plėtrą; Skatinti valdžios, verslo, bendruomenių bendradarbiavimą.

Kontaktiniai asmenys

Lina Kružinauskienė

pirmininkė

Pranešti apie netikslumus