Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centras logotipas

Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centras

Socialinių paslaugų teikimas

Įmonės teikiamos paslaugos

Maitinimas

Apgyvendinimas

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Kybartų socialinių paslaugų centras: Užtikrina globojamam (rūpinamam) bendruomeniniuose vaikų globos namuose apgyvendintam vaikui globos (rūpybos), ugdymo, socialines paslaugas, sudaro kitas jam tinkančias sąlygas ir palaiko aplinką, ruošia savarankiškam gyvenimui visuomenėje. Užtikrina saugią aplinką asmenims (šeimoms) ir jų vaikams, patekusiems į krizinę situaciją, suteikia socialines paslaugas ir pagalbą, konsultacijas bei skatina atkurti ryšius su supančia aplinka. Teikia dienos socialinę priežiūrą vaikams. Vykdo atvirą darbą su jaunimu. Teikia socialinių dirbtuvių paslaugas darbingo amžiaus suaugusiems asmenims, turintiems proto ir (ar) psichikos negalią. Teikia dienos socialinės globos paslaugos, senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia.

Pranešti apie netikslumus