Užimtumo tarnyba, partneris

Vilkaviškio rajono neįgaliųjų draugija

Vilkaviškio rajono neįgaliųjų draugija, ne pelno siekianti, savanoriška, nepriklausoma, nepolitinė organizacija.

Įmonės teikiamos paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Išsamus įmonės aprašymas

Draugijos teisinė forma asociacija. Draugija savo veikloje vadovaujasi |Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Labdaros ir paramos Įstatymu bei kitas įstatymais, Vyriausybės nutarimais, šiais įstatais bei patvirtintu darbo reglamentu. Draugijos veiklos teritorija Vilkaviškio rajonas.

Kontaktiniai asmenys

Janina Žekienė

Pirmininkė

Pranešti apie netikslumus