Užimtumo tarnyba, partneris

Vilkaviškio rajono neįgaliųjų žmonių sąjunga

Vilkaviškio rajono neįgaliųjų žmonių sąjunga teikia socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems

Įmonės teikiamos paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Išsamus įmonės aprašymas

Sąjunga teikia informavimo, konsultavimo, pavėžėjimo paslaugas neįgaliesiems, taip pat socialinės reabilitacijos paslaugas: 1. Dienos užimtumo paslaugas (neįgaliųjų savarankiškumo kasdieninėje veikloje įgūdžių formavimas ir (ar)atkūrimas)ir užimtumas amatų būreliuose ar klubuose. 2.Individualią paslaugą neįgaliajam (pagalba lankantis užimtumo reabilitacijos, sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir kt. įstaigose (palydint, pavežant, padedant spręsti kylančias problemas). 3.Pagalba atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius (Profesinis konsultavimas ir orientavimas(profesinių interesų, polinkių, lūkesčių, individualių savybių bei privalumų įvertinimas, informacijos apie darbo rinką suteikimas, supažindinimas su mokymosi, užimtumo ar įsidarbinimo galimybėmis, informavimas darbo paieškos bei motyvacijos dirbti ir dalyvauti profesinėje reabilitacijoje didinimo klausimais ir pan.). 4.Pagalbą neįgaliojo šeimos nariams ( šeimos narių savipagalbos grupės, mokant pasirūpinti neįgaliaisiais šeimoje ir visuomeniniame gyvenime ir kt.

Kontaktiniai asmenys

Vita Zmitrevičienė

Projekto vadovė ir vykdytoja

Ramutė Arnastauskienė

Buhalterė ir projekto vykdytoja

Janina Urbantienė

Projekto vykdytoja

Pranešti apie netikslumus