Užimtumo tarnyba, partneris

Vilkaviškio sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija

Bendrija įregistruota 1997.09.19.Teikiamos soc. paslaugas neįgaliesiems su psichine ir kompleksine negalia.

Įmonės teikiamos paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Bendrija įkurta 1997.09.19. Bendrijoje yra 51 narys, iš jų 35 neįgalieji ir 4 šeimos nariai, 9 grupinio gyvenimo namų gyventojai. Dirba 2 projekto vykdytojai 1 soc. darbuotojas ir buhalteris. Esame finansuojami iš Lietuvos Valstybės biudžeto ir Vilkaviškio rajono savivaldybės. Bendrijoje yra teikiamos dienos užimtumo paslaugos, (soc. įgūdžių ugdymas ir palaikymas, saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas, užimtumas amatų būreliuose ).

Kontaktiniai asmenys

Gražina Barkauskienė

Pirmininkė

Pranešti apie netikslumus