Vilniaus arkivyskupijos Caritas logotipas

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

Gilias socialinės pagalbos tradicijas turinti organizacija Lietuvoje, plačiausią socialinės pagalbos tinklą turinti bendruomenė Vilniaus regione.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Teisinė pagalba

Maitinimas

Apgyvendinimas

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis

Asmenims, ieškantiems prieglobsčio (prašytojams), kitiems trečiųjų šalių piliečiams

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Asmenims, grįžusiems iš užsienio (emigrantams)

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Vilniaus arkivyskupijos Caritas – Romos Katalikų Bažnyčios organizacija, telkianti geros valios asmenis socialinei pagalbai Vilniaus arkivyskupijos teritorijoje. Socialinė, psichologinė, teisinė ir kitų specialistų pagalba teikiama jos reikalingiems žmonėms skirtinguose VA Carito padaliniuose bei programose įvairioms pažeidžiamoms visuomenės grupėms. 2019 m. VA Carite ir parapijose 124 darbuotojai ir 702 savanoriai pagalbą suteikė 12 562 asmenims.  

Pagalba teikiama:

- vaikams, jaunimui ir šeimai (Vaikų ir paauglių dienos centras „Vilties angelas“, Motinos ir vaiko namai, Visų Šventųjų šeimos paramos centras, Alternatyvaus mokymosi centras jaunimui, parapijų vaikų dienos centrai);  - patiriantiems benamystę, skurdą ir atskirtį (Laikinieji namai, Socialinė tarnyba, Nuteistųjų konsultavimo centras, socialinis centras Betanija);

- pabėgėliams ir migrantams (Užsieniečių integracijos programa);

- žmonėms, nukentėjusiems nuo smurto ir prekybos žmonėmis (Pagalbos patyrusiems smurtą ir prekybos žmonėmis aukoms programa);

- priklausomybių paliestiems žmonėms ir jų artimiesiems (priklausomų asmenų bendruomenė „Aš Esu“);

- vienišiems vyresnio amžiaus žmonėms (Artumo programa);

- stokojantiems darbo įgūdžių (kavinė – mokymų centras „Agapė“; Žvakių dirbtuvės).

Kontaktiniai asmenys

Jolita Matulaitytė

Direktorė

Aida Karčiauskienė

Direktorės pavaduotoja soc. centrams ir programoms

Edita Kundrotienė

Reikalų vedėja

Pranešti apie netikslumus