Užimtumo tarnyba, partneris

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centras

Socialines paslaugas teikianti įmonė.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Maitinimas

Apgyvendinimas

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Centras yra mišri socialinių paslaugų įstaiga, kurioje veikia 5 padaliniai: 1. Intensyvios krizių įveikimo pagalbos padalinys, teikiantis kompleksinę pagalbą asmeniui (šeimai), atsidūrusiam (-iai) krizinėje situacijoje, laikino apnakvindinimo ir laikino apgyvendinimo paslaugas asmenims krizių atvejais ar dėl šeimoje iškilusių problemų, dėl kurių atsiranda grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei, siekiant integruoti juos į visuomenę; 2. Vaikų dienos centras „Draugystės namai“, teikiantis pedagogines, socialines ir psichologines paslaugas vaikams dienos metu; 3. Pagalbos šeimai padalinys, teikiantis socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas, sociokultūrines paslaugas, socialinę - psichologinę pagalbą socialinių įgūdžių stokojančioms šeimoms bei asmenims, siekiant grąžinti gebėjimą pasirūpinti savimi bei integruotis į šeimą ir visuomenę bei pagalbą globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams; 4. Socialinės globos padalinys likusiems be tėvų globos vaikams, vaikams su negalia, apgyvendintiems bendruomenėje atskiruose namuose, šeimai artimoje aplinkoje ir, kuriems sudaromos sąlygos gauti reikalingas paslaugas bei turiningai leisti laisvalaikį bendruomenėje: 4.1. Bendruomeniniai vaikų globos namai, esantys Vilniaus r., Kalvelių sen., Kalvelių k., Šv. Faustinos g. 27; 4.2. Bendruomeniniai vaikų globos namai, esantys Vilniaus r., Kalvelių sen., Kalvelių k., Naujojoje g. 18; 4.3. Bendruomeniniai vaikų globos namai, esantys Vilniaus r., Rukainių sen., Rukainių k., Mokytojų g. 5A. 5. Globos centras, kuris, įgyvendindamas vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį perduoda likusį be tėvų globos vaiką, socialinę riziką patiriantį vaiką prižiūrėti budinčiam globotojui, teikia ir organizuoja socialines paslaugas bei kitą pagalbą pagal poreikį vaikui ir budinčiam globotojui, taip pat kitokią pagalbą vaiko tėvams, siekiant grąžinti vaiką į šeimą, pagalbą globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams.

Kontaktiniai asmenys

Leokadija Pavtel

Direktorė

Pranešti apie netikslumus