Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras logotipas

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras

Socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas, užtikrinant gyvybiškai būtinų bendruomenės narių poreikių tenkinimą.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras (toliau – Centras) yra Vilniaus rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti socialines paslaugas Vilniaus rajono gyventojams. Centras yra nestacionari socialinių paslaugų įstaiga. Centro teikiamos paslaugos: 1. bendrosios socialinės paslaugos: 1.1. informavimas; 1.2. konsultavimas; 1.3. tarpininkavimas ir atstovavimas; 1.4. paramos maisto produktais ir asmens higienos prekėmis iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo organizavimas Vilniaus rajono savivaldybės gyventojams; 1.5. parama drabužiais ir daiktais; 1.6. specialiojo transporto paslaugų organizavimas - paslaugos teikiamos asmenims, kurie dėl amžiaus, negalios ar sveikatos sutrikimų negali naudotis viešuoju ar individualiu transportu arba šios paslaugos jiems negali suteikti jų šeimos nariai, artimieji, globėjai ar kiti asmenys; 1.7. sociokultūrinės paslaugos; 1.8. kitos bendrosios socialinės paslaugos. 2. specialiosios socialinės paslaugos: 2.1. socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims, šeimoms ir vaikams atsidūrusiems krizinėje situacijoje; 2.2. pagalba asmens namuose senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia (vertinamas asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikis); 2.3. psichosocialinė pagalba; 2.4. rajono neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis organizavimas; 2.5. vaiko ir jį auginančių (-io) ar jo besilaukiančių (-io) asmenų (-ens) atvejo vadybos organizavimas ir koordinavimas; 2.6. laikino atokvėpio paslauga vaikams su negalia asmens namuose (vertinamas vaiko su negalia socialinės globos poreikis). 3. Kitos paslaugos: 3.1 asmeninės pagalbos organizavimas ir teikimas nuolat Vilniaus rajone gyvenantiems neįgaliesiems asmenims. 3.2 Centras bendradarbiauja su Vilniaus rajono poliklinikomis (ambulatorijomis) dėl socialinių paslaugų poreikio vertinimo prie poliklinikos (ambulatorijos) prisirašiusiems Vilniaus rajono savivaldybėje deklaravusiems gyvenamąją vietą gyventojams (pacientams), kuriems yra teikiamos ambulatorinės slaugos paslaugos namuose. 3.3 Centras pildo Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyną senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems asmenims, kurie kreipiasi į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą dėl neįgalumo ir specialiųjų poreikių nustatymo.

Kontaktiniai asmenys

Beata Bartkienė

Direktorė

Pranešti apie netikslumus