Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras logotipas

Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras

Vaikų gerovę užtikrinančios socialinės paslaugos.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Maitinimas

Apgyvendinimas

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro veiklos tikslas – kokybiškas socialinių paslaugų teikimas ugdant ar kompensuojant asmens (šeimos) gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu bei dalyvaujant visuomenės gyvenime; grąžinant asmens (šeimos) gebėjimus pasirūpinti savimi ir integruojantis į visuomenę ar tenkinti asmens gyvybinius poreikius teikiant kompleksinę pagalbą; užtikrinant globojamam (rūpinamam) ir laikinai apgyvendinamam vaikui globos (rūpybos), ugdymo, socialines paslaugas, sudarant kitas jam tinkamas sąlygas ir palaikant aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, vystytis, tobulėti ir pasiruošti savarankiškam gyvenimui visuomenėje. Centras teikia šias paslaugas:

 

Bendrosios socialinės paslaugos:

 • Informavimas.
 • Konsultavimas.
 • Tarpininkavimas ir atstovavimas.
 • Sociokultūrinės paslaugos.

 

Socialinės priežiūros paslaugos:

 • Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas.
 • Laikinas apnakvindinimas.
 • Intensyvi krizių įveikimo pagalba.
 • Psichosocialinė pagalba.
 • Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti.
 • Vaikų dienos socialinė priežiūra.

 

Socialinės globos paslaugos:

 • Dienos socialinė globa.
 • Laikinas atokvėpis.
 • Trumpalaikė socialinė globa.
 • Ilgalaikė socialinė globa.

Kontaktiniai asmenys

Irina Ziuziova

Direktorė

Pranešti apie netikslumus