Visagino socialinių paslaugų centras logotipas

Visagino socialinių paslaugų centras

Socialinės paslaugos įvairioms socialinėms žmonių grupėms.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Apgyvendinimas

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Visagino socialinių paslaugų centro tikslas – teikti socialines paslaugas Visagino savivaldybės gyventojams, dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturintiems, neįgijusiems ar praradusiems gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene, padėti įveikti socialinę atskirtį ir integruotis į visuomenę. Centras teikia šias paslaugas:

 

Bendrosios socialinės paslaugos:

 • Informavimas.
 • Konsultavimas.
 • Tarpininkavimas ir atstovavimas.
 • Transporto organizavimas.
 • Sociokultūrinės paslaugos.

 

Socialinės priežiūros paslaugos:

 • Pagalba į namus.
 • Laikinas atokvėpis.
 • Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas.
 • Apgyvendinimas nakvynės namuose.
 • Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose.
 • Laikinas apnakvindinimas.
 • Psichosocialinė pagalba.
 • Laikinas atokvėpis.
 • Vaikų dienos socialinė priežiūra.
 • Palydėjimo paslauga jaunuoliams.

 

Socialinės globos paslaugos:

 • Dienos socialinė globa.
 • Integrali pagalba (dienos socialinė globa ir slauga).
 • Trumpalaikė socialinė globa.
 • Laikinas atokvėpis.
 • Ilgalaikė socialinė globa.

Kontaktiniai asmenys

Stanislava Ostrouch

Direktorė

Pranešti apie netikslumus