VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centras logotipas

VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centras

Organizuoja ir teikia sociokultūrines, kitas bendrąsias socialines ir kultūrines paslaugas Alytaus miesto bendruomenei.

Įmonės teikiamos paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Asmenims, grįžusiems iš užsienio (emigrantams)

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Teikia socialinę pagalbą (sociokultūrines ir kitas bendrąsias socialines paslaugas) Alytaus miesto savivaldybės gyventojams, sudarant šiems asmenims sąlygas stiprinti gebėjimus, didinti jų atsakomybę ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, Skatina palaikyti socialinius ryšius su visuomene, gerinti gyvenimo kokybę; Telkia įvairių finansavimo šaltinių lėšas ir bendruomenės intelektinius išteklius, centro vykdoma veikla sudaro sąlygas ir užtikrina galimybes tenkinti viešuosius interesus, vykdant švietimo, mokymo, kultūrinę, sporto plėtojimo, laisvalaikio užimtumo, socialinės, teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą įvairaus amžiaus žmonėms pagal jų interesus, poreikius, pageidavimus. Įgyvendinant tikslus yra vykdomi projektai, bendradarbiaujama su vietos bei tarptautiniais fondais, įvairiomis vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, rengiamos programos vaikams, jaunimui ir suaugusiems, skatinama socialinė, meninė ir kultūrinė veikla, telkiami įvairių žanrų mėgėjų kolektyvai ir pavieniai asmenys.

Kontaktiniai asmenys

Loreta Trainavičienė

Direktorė

Rasa Raštikienė

Socialinis darbuotojas

Pranešti apie netikslumus