Zarasų krašto žmonių su negalia sąjunga logotipas

Zarasų krašto žmonių su negalia sąjunga

Žmonių su negalia interesų atstovavimas, savanorių įtrauktis į organizacijos veiklą, darbas su sunkumus patiriančiomis šeimomis, Vaikų dienos centras.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, ieškantiems prieglobsčio (prašytojams), kitiems trečiųjų šalių piliečiams

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Zarasų krašto žmonių su negalia sąjungos (toliau- ZKŽNS) misija - nuoširdžiai dirbti negalės žmonių labui, atstovaujant ir ginant jų teises ir teisėtus interesus. Pagrindinės ZKŽNS prioritetinės veiklos kryptys yra: 


• žmonių su negalia interesų atstovavimas ir teisių gynimas; 
• asociacijos stiprinimas ir glaudus bendradarbiavimas; 
• tarpinstitucinis bendradarbiavimas; 
• universalus idėjų propagavimas ir įgyvendinimas; 
• visuomenės stereotipinio požiūrio į asmenis su negalia keitimas; 
• kokybiškų paslaugų teikimas ir plėtojimas; 
• žmonių su negalia verslumo skatinimas; 
• savanorių (jaunimo) įtrauktis į organizacijos veiklą; 
• žmonių su negalia savarankiškumo ugdymas; 
• organizacijos matomumas. Organizacijos įvaizdžio bendruomenėse  gerinimas. 

Pagrindiniai ZKŽNS siekiami ir įgyvendinami tikslai: 


• mažinti žmonių su negalia socialinę atskirtį ir siekti jų integracijos į visuomenę; 
• atstovauti ir ginti ZKŽNS narius, jų teisėtus poreikius, teises ir kitus viešuosius interesus; 
• savo veikla padėti žmonėms su negalia suprasti ir pilnai naudotis jiems priklausančiomis teisėmis, laisvėmis bei galimybėmis, spręsti aktualius socialinius klausimus; 
• padėti realizuoti žmonėms su negalia jų teisę mokytis, siekti norimos profesijos, užsiimti mėgstama veikla, ilsėtis, sportuoti, turėti šeimą, įsigyti draugų, bendrauti.

 

Kontaktiniai asmenys

Pranešti apie netikslumus