Žmogaus socialinės integracijos centras logotipas

Žmogaus socialinės integracijos centras

Kompleksinės psichosocialinės paslaugos (psichologo, karjeros konsultanto, judesio terapeuto, socialinio darbuotojo, teisininko, mediacijos praktikės)

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Teisinė pagalba

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Asmenims, grįžusiems iš užsienio (emigrantams)

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Viešosios įstaigos „Žmogaus socialinės integracijos centras” tikslai – stiprinti visuomenės gerovę, veiksmingai spręsti socialinius iššūkius ir problemas, taip pat palengvinti ir skatinti teigiamus socialinius pokyčius, siekiant pozityvios asmens socializacijos ir integracijos į visuomenę, organizuoti ir teikti bendruomenines psichosocialines paslaugas, atitinkančias individualius asmens poreikius, taip didinant socialinę įtrauktį.

Centro funkcijos:

·        teikti psichosocialines paslaugos vaikams, paaugliams, šeimoms;

·        didinti skirtingų paslaugų psichosocialinei gerovei prieinamumą;

·        teikti konsultacines, motyvavimo ir kitas paslaugas darbo neturintiems asmenims, ilgalaikiams bedarbiams;

·        teikti skubią pagalbą įvykus krizei (savižudybei, nelaimingam atsitikimui ir pan.);

·        organizuoti operatyvią mobilios pagalbos teikimą;

·        teikti psichosocialines paslaugas vienišiems asmenims, senjorams;

·        teikti psichologo konsultacijas ir kitą psichosocialinę pagalbą onkologiniams ligoniams bei jų artimiesiems;

·        organizuoti vaikų stovyklas ir kitą užimtumą;

·        sudaryti klientui teigiamą emocinę aplinką, užtikrinant geranoriškus, pasitikėjimu ir pagarba pagrįstus santykius;

·        vykdyti kitas įstatymuose numatytas funkcijas, siekiant užtikrinti kliento fizinę, emocinę ir socialinę gerovę.

Centro veikla:

·        konsultuoja vaikus, paauglius, asmenis, šeimas, poras, senjorus ir asmenis, turinčius negalią;

·        veda vaikų ir tėvų ryšio stiprinimo programas (vaikų, tėvų ir vaikų grupės, individualios psichologo ir socialinio darbuotojo konsultacijos);

·        organizuoja paauglių socialinių įgūdžių formavimo grupes;

·        organizuoja įvairias savipagalbos grupes;

·        veda pozityvios tėvystės kursus;

·        skatina psichohigienos įgūdžių formavimąsi, pabrėžiant jo svarbą ir naudą;

·        formuoja pozityvaus elgesio skatinimo modelius;

·        orientuojasi į nedarbo problemos sprendimą;

·        prisideda prie visuomenės gyvenimo kokybės, emocinės, psichosocialinės sveikatos gerinimo;

·        vykdo smurto, skyrybų, savižudybių ir kt. prevenciją;

·        organizuoja kryptingą užimtumą;

·        vykdo nusikalstamumo prevenciją;

·        gerina resocializaciją ir reintegraciją asmenų, linkusių nusikalsti;

·        veda smurtinio elgesio keitimo programą;

·        skaito paskaitas, seminarus, mokymus;

·        vykdo karjeros konsultavimo paslaugas;

·        vykdo mobilios komandos funkciją.

 

Paslaugos teikiamos lietuvių, rusų, anglų, vokiečių k.

Kontaktiniai asmenys

Meritana Jokšaitė

Direktorė

Pranešti apie netikslumus