VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras logotipas

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras

Įgyvendina regioninius, nacionalinius ir tarptautinius projektus bei teikia socialines bei neformaliojo švietimo paslaugas.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Teisinė pagalba

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Asmenims, grįžusiems iš užsienio (emigrantams)

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Prevencijos ir intervencijos projektai smurto artimoje aplinkoje, savižudybių srityse, įtrauktis į darbo rinką ir darbinių įgūdžių ugdymas, socialinio verslo ir socialinių įmonių kūrimas, bendradarbiavimas su kitomis NVO - diskusijos, forumai, seminarai, labdaringa veikla.

Kontaktiniai asmenys

Agnė Raubaitė

Nacionalinių ir tarptautinių projektų koordinatorė

Ieva Šimaliūtė

Projekto veiklų specialistė (integracijos į darbo rinką klausimai)

Edita Čičelienė

Projektų koodinatorė (paslaugos neįgaliesiems)

Pranešti apie netikslumus