Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras logotipas

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Prieinamos ir tinkamos visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Pagrindinis Biuro tikslas – rūpintis Biržų rajono savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti savivaldybės teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.

 

Pagrindinė Biuro veikla: 

  1. Užkrečiamųjų ligų profilaktika savivaldybėje.
  2. Neinfekcinių ligų ir traumų profilaktika bei kontrolė savivaldybėje.
  3. Visuomenės sveikatos programų savivaldybėje įgyvendinimas.
  4. Vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas.
  5. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.
  6. Valstybinių visuomenės sveikatos programų, tarpinstitucinius veiklos planų, savivaldybės tarybos patvirtintuose savivaldybės strateginiuose dokumentuose numatytų visuomenės sveikatos priemones įgyvendinimas.
  7. Privalomųjų sveikatos mokymų organizavimas.

Kontaktiniai asmenys

Justina Kasakauskienė

Direktorė

Pranešti apie netikslumus