Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras logotipas

Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras

Socialinės globos ir priežiūros paslaugos vaikams ir šeimai.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Apgyvendinimas

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras – savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – teikti socialines paslaugas: socialinę riziką patiriantiems vaikams, likusiems be tėvų globos arba laikinai apgyvendintiems vaikams, vaikams, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, ir jų teisėtiems atstovams pagal įstatymą, vaikus globojantiems (rūpinantiems), prižiūrintiems ir įvaikinusiems asmenims bei asmenims, siekiantiems tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais, socialinę riziką patiriantiems vaikams ir jų šeimoms bei į krizinę situaciją patekusiems asmenims (šeimoms).

Kontaktiniai asmenys

Audronė Petrovienė

Direktorė

Pranešti apie netikslumus