Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba logotipas

Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba

Pedagoginė ir psichologinė pagalba.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Vertiname dėl mokymosi sunkumų ir konsultuojame dėl psichologinių problemų vaikus (ir jų tėvus, globėjus, rūpintojus) nuo ankstyvos vaikystės iki savivaldybės mokyklos baigimo.

Kontaktiniai asmenys

Klaipėdos PPT Registratūra

Registravimasis dėl mokymosi sunkumų ar psichologinių problemų

Pranešti apie netikslumus