Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka logotipas

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

Bibliotekos paslaugų ir programų plėtra, bendradarbiavimas ir projektinė veikla, didinant kultūros prieinamumą savivaldybės teritorijoje.

Įmonės teikiamos paslaugos

Mokymo paslaugos

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Prisideda prie informacinės ir žinių visuomenės plėtros, puoselėja demokratijos, teisės į informaciją, kultūros atvirumo ir pagarbos intelektinei nuosavybei vertybes, ugdo kultūrines žmogaus kompetencijas ir kūrybingumą, prisidėda prie neformalaus švietimo ir skatinti mokymąsi visą gyvenimą; Kaupia, išsaugoja ir sudaro galimybes bendruomenei pažinti rašytinį kultūros paveldą, nepriklausomai nuo dokumentų ir informacijos formatų, autorių politinių ar ideologinių pažiūrų.

Kontaktiniai asmenys

Daiva Kirtiklienė

Direktorius

Pranešti apie netikslumus