Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centras logotipas

Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centras

Teikia ugdymo ir pirminio bei tęstinio profesinio mokymo, neformalaus mokymo bei profesinės reabilitacijos paslaugas.

Įmonės teikiamos paslaugos

Mokymo paslaugos

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Asmenims, grįžusiems iš užsienio (emigrantams)

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“ turi plačią visuomeninę reikšmę ekonominėje, socialinėje plotmėje. MC – vienas iš didžiausių profesinio mokymo centrų Lietuvoje, teikiantis ugdymo ir pirminio bei tęstinio profesinio mokymo, neformalaus mokymo bei profesinės reabilitacijos paslaugas, atsižvelgiant į nuolat besikeičiančią situaciją darbo rinkoje ir visuomenės lūkesčius.

Kontaktiniai asmenys

Aldona Laurinavičienė

Skyriaus vedėjos pavaduotoja l. e. skyriaus vedėjos pareigas

Pranešti apie netikslumus