Šakių socialinių paslaugų centras logotipas

Šakių socialinių paslaugų centras

Socialinių paslaugų teikimas Šakių rajono savivaldybės gyventojams.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Centro misija – teikti socialines paslaugas Šakių rajono savivaldybės gyventojams, kuriems būtina pagalba, užtikrinant asmens orumo nežeminančias sąlygas ir tenkinant būtiniausius poreikius. Centro vizija – vadovaudamasi demokratiniais principais, būti modernia bendradarbiaujančia įstaiga, teikti kokybiškas socialines paslaugas ir efektyviai vykdyti jai deleguotas funkcijas. Centras įgyvendina ir teikia šias socialinių paslaugų veiklas: - informuoja ir konsultuoja Šakių rajono gyventojus socialinių paslaugų - teikimo klausimais; - teikia transporto paslaugą; - teikia pagalbos į namus paslaugą; - teikia dienos socialinės globos ir slaugos paslaugas asmens namuose; - aprūpina asmenis techninės pagalbos priemonėmis; - nuomoja technines pagalbos priemones; - teikia asmeninės higienos ir priežiūros paslaugas; - teikia pagalbą esamiems ir būsimiems globėjams (rūpintojams) ir įtėviams; - teikia socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugą socialinę riziką patiriančioms šeimoms; - teikia dienos socialinę globą įstaigoje asmenims su negalia ir su sunkia negalia; - organizuoja atviro darbo su jaunimu veiklą; - įgyvendina projektus; - sudaro galimybę atlikti profesinę ar savanorišką praktiką; - suteikia galimybę savanorystei.

Kontaktiniai asmenys

Vilma Bielskienė

Direktorė

Pranešti apie netikslumus