Širvintų rajono savivaldybės administracija logotipas

Širvintų rajono savivaldybės administracija

Misija – plėtoti vietos savivaldą, gerinti gyvenimo kokybę rajone. Viena iš funkcijų – rengti ir įgyvendinti užimtumo didinimo programas.

Įmonės teikiamos paslaugos

Teisinė pagalba

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Širvintų rajono savivaldybės misija – plėtoti vietos savivaldą ir gerinti gyventojų gyvenimo kokybę rajone, efektyviai vykdant priskirtas funkcijas ir tenkinant bendruomenės viešuosius poreikius. Viena iš valstybės perduotų funkcijų yra dalyvauti rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo rėmimo priemones bei užimtumo didinimo programas.

Tai numatyta ir Savivaldybės strateginiame veiklos plane. Užimtumo didinimo programa skirta skatinti užimtumą, padėti asmenims ugdyti darbo įgūdžius, sudaryti sąlygas persikvalifikuoti, integruotis į darbo rinką, užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų, kuo ilgiau išsilaikyti darbo rinkoje. Vienas iš pagrindinių Savivaldybės veiklos prioritetų yra ugdyti ir tobulinti žmogiškuosius išteklius, didinti rajono patrauklumą. Šiam tikslui pasiekti ne tik vykdoma užimtumo programa, bet ir skatinama pažangaus verslo plėtra: taikomos lengvatos (žemės, nuomos už valstybinę žemę, nekilnojamojo turto mokesčių), skiriama parama smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai, kompensuojamos tam tikros išlaidos ūkininkams, vystoma infrastruktūra investicijoms į rajoną pritraukti.

Kontaktiniai asmenys

Diana Labanauskienė

Ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistė

Pranešti apie netikslumus