Utenos rajono neįgaliųjų draugija logotipas

Utenos rajono neįgaliųjų draugija

Skatina neįgaliųjų socialinį savarankiškumą, galimybių didėjimą ir veiklos ribojimo mažėjimą, užtikrina lygias teises, galimybes visuomenės gyvenime.

Įmonės teikiamos paslaugos

Teisinė pagalba

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Utenos rajono neįgaliųjų draugijos (URND) pagrindinis tikslas – atstovauti ir ginti neįgaliųjų pilietines, socialines ir ekonomines teises, skatinti lygias galimybes, suteikti reikalingą informaciją. Pagrindiniai mūsų uždaviniai: 

• dalyvauti kuriant ir vykdant valstybinę neįgalių žmonių medicininės, profesinės reabilitacijos, socialinės integracijos programą, kitas programas, atsižvelgiant į URND narių poreikius, interesus, galimybes. 

• aktyviai bendradarbiauti su įvairiomis šalies valstybinėmis, savivaldybių, nevyriausybinėms, privačiomis organizacijomis ir institucijomis bei tarptautinėmis neįgaliųjų organizacijomis, siekiant visiškos žmonių su negalia socialinės integracijos; 

• savo iniciatyva ar dalyvaujant darbo grupėse tirti, analizuoti ir spręsti aktualius neįgaliųjų socialinius klausimus. Mūsų prioritetinės grupės – fizinių negalių turintieji, neįgalūs vaikai ir jaunuoliai, atokiau nuo savivaldybių centrų gyvenantys specialiųjų poreikių turintys žmonės, jų artimieji ir šeimos nariai.

Kontaktiniai asmenys

Sandra Ragaišytė

Pirmininkė

Pranešti apie netikslumus