Užimtumo tarnyba, partneris

Zarasų socialinių paslaugų centras

Socialinių paslaugų teikimas.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Apgyvendinimas

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Išsamus įmonės aprašymas

Zarasų socialinių paslaugų centro veiklos tikslas – didinti visų Zarasų savivaldybės bendruomenės narių galimybę gyventi orumo nežeminančiomis sąlygomis ir teikti socialines paslaugas įvairioms socialinę riziką patiriančių grupių asmenims, šeimoms.

 

Centro veiklos uždaviniai:

  • siekti, kad vyresnio amžiaus, neįgalūs asmenys kuo ilgiau gyventų savo namuose, šeimose, bendruomenėje;
  • aprūpinti neįgalius, pagyvenusius asmenis bei neįgalius vaikus  techninėmis pagalbos priemonėmis;
  • padėti šeimoms, patiriančiose socialinę riziką, įgyti naujų socialinio funkcionavimo įgūdžių, pagerinti tėvystės, motinystės įgūdžius, siekti, kad vaikas būtų saugus savo namuose;
  • užtikrinti socialinę pagalbą skurdžiai gyvenantiems asmenims;
  • užtikrinti socialinių paslaugų vienodą prieinamumą kaimo ir miesto žmonėms;
  • užtikrinti socialinių paslaugų kokybę ir jų įvairovę;
  • ugdyti socialinių darbuotojų kompetenciją.

Kontaktiniai asmenys

Valentina Paliūnienė

Įstaigos vadovė

Pranešti apie netikslumus