Žemaitijos psichikos negalią turinčių žmonių klubas "Telšių atjauta" logotipas

Žemaitijos psichikos negalią turinčių žmonių klubas "Telšių atjauta"

Žmonių su psichikos negalia neformalus ugdymas, kultūrinis švietimas, būrimas kūrybinei, meninei ir pramoginei veiklai.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Maitinimas

Apgyvendinimas

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Asmenims, ieškantiems prieglobsčio (prašytojams), kitiems trečiųjų šalių piliečiams

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Žemaitijos psichikos negalią turinčių žmonių klubas "Telšių atjauta" įkurtas  2015-02-09. Šiuo metu Žemaitijos PNTŽ klubas „Telšių atjauta“ vienija 87 narius su negalia, jų globėjus bei narius, prisidedančius prie klubo veiklos. Žemaitijos PNTŽ klube „Telšių atjauta“ dirba 16 darbuotojų. Tai kvalifikuoti, kompetencijas turintys socialiniai darbuotojai, jų padėjėjai bei kiti specialistai. Organizacija turi paramos gavėjo ir nevyriausybinės organizacijos statusą. Klubo veiklos tikslas - vykdyti psichikos negalią turinčių žmonių neformalųjį ugdymą, atstovauti ir ginti klubo narių pilietines, socialines ir ekonomines teises, skatinti lygias galimybes, vadovaujantis nediskriminavimo principu; kurti ir įgyvendinti neįgalių asmenų medicininę, profesinę reabilitaciją, socialinę integraciją bei kitas programas, atsižvelgiant į klubo narių poreikius, interesus ir galimybes.

Klubas vykdo socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus, finansuojamus Neįgaliųjų departamento prie SDAM ir Telšių rajono savivaldybės administracijos.  Projekte teikiamos individualios pagalbos neįgaliajam paslaugos, organizuojamas neįgaliųjų dienos užimtumas, pagalba atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius.  Nuo 2020-06-01 Klubas vykdo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“. Šiomis lėšomis finansuojami projektai: 1. Socialinės dirbtuvės. 2.  Apsaugotas būstas. 3.  Įdarbinimas su pagalba.

Kontaktiniai asmenys

Aldona Jurkienė

Pranešti apie netikslumus