Rezultatai (380)

Ikona savivaldybė

Kita socialinė pagalba Ikona pašalinti

Rezultatai (380)

LPF Gyvenimo vartai logotipas

LPF Gyvenimo vartai

2004 m. Priklausomybės ligų Dienos centras, prevencija; Socialinėje atskirtyje esančių asmenų integracija į darbo rinką.

 • Mokymo paslaugos
 • Kita socialinė pagalba
Ikona rodyklė
Ikona rodyklė
Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras (Palanga) logotipas

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras (Palanga)

Nuo 2003 metų veikianti ne pelno siekianti viešoji įstaiga teikianti kompleksinę pagalbą visuomenės nariams.

 • Psichologinė pagalba
 • Teisinė pagalba
 • Mokymo paslaugos
 • Kita socialinė pagalba
Ikona rodyklė
Ikona rodyklė
Kauno miesto socialinių paslaugų centras logotipas

Kauno miesto socialinių paslaugų centras

Kauno miesto socialinių paslaugų centras yra nestacionarių socialinių paslaugų biudžetinė įstaiga.

 • Apgyvendinimas
 • Kita socialinė pagalba
Ikona rodyklė
Ikona rodyklė
Labdaros ir paramos fondas „Prieglobstis” logotipas

Labdaros ir paramos fondas „Prieglobstis”

Labdaros ir paramos fondas “PRIEGLOBSTIS” – nevyriausybinė, nepelno organizacija, kurios pagalba apima visokio amžiaus ir padėties socialines grupes.

 • Psichologinė pagalba
 • Maitinimas
 • Medicininė pagalba
 • Apgyvendinimas
 • Kita socialinė pagalba
Ikona rodyklė
Ikona rodyklė
Telšių krizių centras logotipas

Telšių krizių centras

Teikiame specializuotą kompleksinę pagalbą asmenims, patyrusiems smurtą artimoje aplinkoje, teikiame psichologo konsultacijas, išgyvenantiems krizę.

 • Psichologinė pagalba
 • Teisinė pagalba
 • Apgyvendinimas
 • Mokymo paslaugos
 • Kita socialinė pagalba
Ikona rodyklė
Ikona rodyklė
Telšių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija logotipas

Telšių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija

Nevyriausybinė organizacija - asociacija, teikianti visokeriopą pagalbą asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims bei šeimos nariams.

 • Mokymo paslaugos
 • Kita socialinė pagalba
Ikona rodyklė
Ikona rodyklė
Užimtumo tarnyba, partneris

Ignalinos rajono socialinių paslaugų centras

Centro pagrindinė paskirtis – socialinių paslaugų teikimas.

 • Kita socialinė pagalba
Ikona rodyklė
Ikona rodyklė
Maltos ordino pagalbos tarnyba Ignalinos grupė logotipas

Maltos ordino pagalbos tarnyba Ignalinos grupė

Seniausia pasaulyje labdaros organizacija.

 • Maitinimas
 • Kita socialinė pagalba
Ikona rodyklė
Ikona rodyklė
Užimtumo tarnyba, partneris

Birštono savivaldybės neįgaliųjų draugija

teikiame socialines paslaugas neįgaliesiems

 • Kita socialinė pagalba
Ikona rodyklė
Ikona rodyklė
Kėdainių pagalbos šeimai centras logotipas

Kėdainių pagalbos šeimai centras

Atvejo vadybos, socialinės paslaugos socialinę riziką patiriančioms šeimoms, auginančioms vaikus, vaikų socialinė globa, palydėjimo paslaugos.

 • Psichologinė pagalba
 • Kita socialinė pagalba
Ikona rodyklė
Ikona rodyklė
Klaipėdos miesto socialinės paramos centras logotipas

Klaipėdos miesto socialinės paramos centras

Mūsų misija – teikti klaipėdiečiams socialines paslaugas, siekiant juos integruoti į bendruomenę ir padėti išvengti socialinės atskirties ir skurdo.

 • Psichologinė pagalba
 • Medicininė pagalba
 • Kita socialinė pagalba
Ikona rodyklė
Ikona rodyklė
Jonavos rajono socialinių paslaugų centras logotipas

Jonavos rajono socialinių paslaugų centras

Teikti kokybiškas, prieinamas socialines paslaugas savivaldybės gyventojams patiriantiems socialinę atskirtį, siekiant savarankiško funkcionavimo.

 • Psichologinė pagalba
 • Kita socialinė pagalba
Ikona rodyklė
Ikona rodyklė
Atvira jaunimo erdvė „Prienas“ logotipas

Atvira jaunimo erdvė „Prienas“

Saugus Prienų krašto jaunuolių laisvalaikio leidimas, socialinių įgūdžių ugdymas, emocinių poreikių pažinimas ir galimybės savirealizacijai.

 • Kita socialinė pagalba
Ikona rodyklė
Ikona rodyklė
Lietuvos Raudonasis Kryžius. Raseinių filialas logotipas

Lietuvos Raudonasis Kryžius. Raseinių filialas

Lietuvos Raudonasis Kryžius - valstybės pagalbininkė humanitarinėje srityje, kurios veiklos tikslas apsaugoti žmonių gyvybes ir orumą.

 • Maitinimas
 • Apgyvendinimas
 • Kita socialinė pagalba
Ikona rodyklė
Ikona rodyklė
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka logotipas

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka

Teikti krašto bendruomenei modernias informacijos, švietimo ir kultūros sklaidos paslaugas, užtikrinti vartotojų poreikius.

 • Mokymo paslaugos
 • Kita socialinė pagalba
Ikona rodyklė
Ikona rodyklė
VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centras logotipas

VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centras

Teikiame rajono neįgaliesiems bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas, padedančias jiems gyventi savarankišką, orų ir visavertį gyvenimą.

 • Mokymo paslaugos
 • Kita socialinė pagalba
Ikona rodyklė
Ikona rodyklė
Skuodo krašto bendruomenė logotipas

Skuodo krašto bendruomenė

Individualios psichologo konsultacijos, prevencinės socialinės paslaugos, psichosocialinės paslaugos.

 • Psichologinė pagalba
 • Kita socialinė pagalba
Ikona rodyklė
Ikona rodyklė
Užimtumo tarnyba, partneris

Prienų rajono neįgaliųjų draugija

Neįgaliųjų draugija dirba negalią turinčių asmenų Lietuvoje gyvenimo kokybės gerinimui, lygių teisių užtikrinimui

 • Mokymo paslaugos
 • Kita socialinė pagalba
Ikona rodyklė
Ikona rodyklė
Užimtumo tarnyba, partneris

VšĮ LASS pietvakarių centras, LASS Prienų filialas

LASS Prienų rajono filialas yra VšĮ LASS pietvakarių centro padalinys, kuriame teikiamos paslaugos regos negalią turintiems asmenims.

 • Kita socialinė pagalba
Ikona rodyklė
Ikona rodyklė
VŠĮ LASS pietvakarių centras, LASS MArijampolės ir Kalvarijos filialas logotipas

VŠĮ LASS pietvakarių centras, LASS MArijampolės ir Kalvarijos filialas

VšĮ LASS pietvakarių centro LASS MArijampolės filialas teikia socialines ir sociokultūrines paslaugas regėjimo negalią turintiems asmenims.

 • Kita socialinė pagalba
Ikona rodyklė
Ikona rodyklė