Rezultatai (259)

Ikona savivaldybė

Psichologinė pagalba Ikona pašalinti

Rezultatai (259)

Vaiko gerovės ir globos centras logotipas

Vaiko gerovės ir globos centras

Globos centro, vaikų dienos centro veikla. Bendruomeniniai vaikų globos namai ir kompleksinės paslaugos šeimai.

 • Psichologinė pagalba
 • Kita socialinė pagalba
Ikona rodyklė
Ikona rodyklė
Dvasinės pagalbos jaunimui centras logotipas

Dvasinės pagalbos jaunimui centras

Labdaringa organizacija, teikianti dvasinę, psichologinę, socialinę ir emocinę paramą žmonėms, turintiems įvairių gyvenimo sunkumų.

 • Psichologinė pagalba
 • Kita socialinė pagalba
Ikona rodyklė
Ikona rodyklė
Kauno miesto neįgaliųjų draugija logotipas

Kauno miesto neįgaliųjų draugija

Kauno miesto neįgaliųjų draugija – daugiau nei 30 m. dirbanti neįgaliųjų padėties visuomenėje gerinimo, socialinės integracijos srityse.

 • Psichologinė pagalba
 • Mokymo paslaugos
 • Kita socialinė pagalba
Ikona rodyklė
Ikona rodyklė
Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA logotipas

Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA

Bendrija PAGAVA padeda šeimoms auginti kurčius ir neprigirdinčius vaikus, kad jie užaugtų savarankiški ir pilnaverčiai visuomenės nariai.

 • Psichologinė pagalba
 • Teisinė pagalba
 • Mokymo paslaugos
 • Kita socialinė pagalba
Ikona rodyklė
Ikona rodyklė
Telšių socialinių paslaugų centras logotipas

Telšių socialinių paslaugų centras

Centras teikia bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas įvairių socialinės rizikos grupių asmenims ir šeimoms.

 • Psichologinė pagalba
 • Medicininė pagalba
 • Apgyvendinimas
 • Kita socialinė pagalba
Ikona rodyklė
Ikona rodyklė
Ukmergės globos centras logotipas

Ukmergės globos centras

Vaikų ilgalaikė / trumpalaikė socialinė globa, priežiūra krizių centre, globėjų mokymas, konsultavimas

 • Psichologinė pagalba
 • Maitinimas
 • Apgyvendinimas
 • Kita socialinė pagalba
Ikona rodyklė
Ikona rodyklė
Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras logotipas

Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Pagrindinis veiklos tikslas – rūpintis savivaldybės gyventojų sveikata.

 • Psichologinė pagalba
 • Mokymo paslaugos
 • Kita socialinė pagalba
Ikona rodyklė
Ikona rodyklė
Šalčininkų socialinių paslaugų centras logotipas

Šalčininkų socialinių paslaugų centras

Šalčininkų socialinių paslaugų centras, kuris teikia bendrąsias, specialiąsias ir kitas socialines paslaugas rajono gyventojams.

 • Psichologinė pagalba
 • Kita socialinė pagalba
Ikona rodyklė
Ikona rodyklė
Užimtumo tarnyba, partneris

Dingusių žmonių šeimų paramos centras

Nevyriausybinė organizacija,teikianti pagalbą dingusių asmenų artimiesiems, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis, nusikalstamų veikų ir smurto

 • Psichologinė pagalba
 • Teisinė pagalba
 • Apgyvendinimas
 • Kita socialinė pagalba
Ikona rodyklė
Ikona rodyklė
Varėnos švietimo centras logotipas

Varėnos švietimo centras

Kvalifikacijos tobulinimas, specialiosios, socialinės pedagoginės ir psichologinės pagalbos organizavimas, profesinis orientavimas ir kt.

 • Psichologinė pagalba
 • Mokymo paslaugos
Ikona rodyklė
Ikona rodyklė
KOPŽI centras logotipas

KOPŽI centras

Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras teikia pagalbą asmenims, nukentėjusiems Lietuvoje ir už jos ribų nuo seksualinės prievartos ir/

 • Psichologinė pagalba
 • Teisinė pagalba
 • Maitinimas
 • Medicininė pagalba
 • Apgyvendinimas
 • Kita socialinė pagalba
Ikona rodyklė
Ikona rodyklė
Užimtumo tarnyba, partneris

VšĮ "Gilės sodas"

Teikiame psichologų, psichoterapeutų, priklausomybių konsultanto, socialinio darbuotojo individualias bei grupines paslaugas. Smurtinio elgesio keitim

 • Psichologinė pagalba
 • Teisinė pagalba
 • Medicininė pagalba
 • Mokymo paslaugos
 • Kita socialinė pagalba
Ikona rodyklė
Ikona rodyklė
VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras logotipas

VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras

TNUC siekia sudaryti sąlygas neįgaliesiems lavinti kasdienio gyvenimo įgūdžius, dirbti pagal galimybes.bendrauti bei dalyvauti bendruomenės gyvenime.

 • Psichologinė pagalba
 • Maitinimas
 • Mokymo paslaugos
 • Kita socialinė pagalba
Ikona rodyklė
Ikona rodyklė
Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus skyrius logotipas

Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus skyrius

Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus skyrius vykdo asmenų priežiūrą, kuriems teismo sprendimu buvo paskirta bausmė, nesusijusi su laisvės atėmimu.

 • Psichologinė pagalba
 • Teisinė pagalba
 • Kita socialinė pagalba
Ikona rodyklė
Ikona rodyklė
Užimtumo tarnyba, partneris

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centras

Socialines paslaugas teikianti įmonė.

 • Psichologinė pagalba
 • Maitinimas
 • Apgyvendinimas
 • Kita socialinė pagalba
Ikona rodyklė
Ikona rodyklė
Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras logotipas

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Prieinamos ir tinkamos visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos.

 • Psichologinė pagalba
 • Mokymo paslaugos
 • Kita socialinė pagalba
Ikona rodyklė
Ikona rodyklė
Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras logotipas

Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras

Socialinės globos ir priežiūros paslaugos vaikams ir šeimai.

 • Psichologinė pagalba
 • Apgyvendinimas
 • Kita socialinė pagalba
Ikona rodyklė
Ikona rodyklė
Klaipėdos miesto globos namai logotipas

Klaipėdos miesto globos namai

Ilgalaikė/trumpalaikė socialinė globa senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia.

 • Psichologinė pagalba
 • Maitinimas
 • Medicininė pagalba
 • Apgyvendinimas
 • Kita socialinė pagalba
Ikona rodyklė
Ikona rodyklė
Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai logotipas

Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai

Paslaugos vaikui ir šeimai.

 • Psichologinė pagalba
 • Medicininė pagalba
 • Kita socialinė pagalba
Ikona rodyklė
Ikona rodyklė